Перелік документів для отримання дозволу Управління боротьби з наркозлочинністю у Вінницькій області

ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ УПРАВЛІННЯ БОРОТЬБИ З НАРКОЗЛОЧИННІСТЮ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ БОРОТЬБИ З НАРКОЗЛОЧИННІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року №469 (із змінами та доповненнями прийнятими у жовтня 2020) для отримання дозволу юридична особа подає особисто або через уповноважений нею орган чи особу до управління боротьби з наркозлочинністю у Вінницькій області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України заяву за формою, що додається та наступні документи:
1. Копія статуту юридичної особи із зазначенням видів діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою (у відповідності до п. 22 ст. 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності від 02.03.2015 №222-VIII»;
2. Копії документів, що підтверджують право власності на об'єкти чи приміщення, призначені для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - об'єкти чи приміщення), або договору оренди об'єкта чи приміщення;
3. План - схема об'єкта чи приміщення з обов'язковим зазначенням площі кожної будівлі (приміщення) та безпосередніх місць провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
4. Копії договору про охорону об'єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації (з урахуванням п.18 Критеріїв, затверджених постановою КМУ від 21.11.2018 №975);
5. Витяг з наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання.

Усі копії вищевказаних документів: завіряються печаткою суб’єкта господарювання, що їх подає та підписом керівника.
Прийом заяв, документів та видача дозволів: проводиться щоденно з 09.00 год до 18.00 год. (попередньо зателефонувавши), за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 5, (електронна адреса: [email protected])
Контактна особа: Грама Андрій Анатолійович – (097) 617-44-34.
Нормативна база, що регламентує видачу Дозволів: постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №469 (умови видачі дозволу) та наказ МВС України від 29.01.2018 №52 (технічні вимоги до об’єктів та приміщень).

ЗРАЗОК ЗАЯВИ